Schjelderupseminaret 2018 (No)

Døden på dagsorden

Høgskolen i Innlandet, Hamar
13 JUN 2018

Woody Allen skal ha sagt at han er ikke redd for døden, han har bare ikke lyst til å være der når den kommer. Døden er på dagsordenen for oss som enkeltmennesker, i samfunnskulturen, i arbeidet og i religionen. På årets Schjelderupseminar går vi inn på noen arenaer der døden er synlig.

Inge Eidsvåg spør fra et kulturhistorisk perspektiv om døden er en venn eller fiende – eller kanskje begge deler? Sigrid Helene Kjørven Haug løfter fram eksistensielle perspektiver på det å være menneske i livets siste fase relatert til palliativ omsorg. Ut fra egne erfaringer med å miste sin livsledsager reflekterer Ole Fredrik Einarsen om det å være pårørende når man vet at dagene er knappe. Og Vebjørn Horsfjord vil ta oss med inn i religionenes ulike praksiser i møte med døden.

Schjelderupseminaret har vært arrangert årlig siden 2007 og låner sitt navn fra Kristian Schjelderup som var biskop på Hamar etter krigen, en av grunnleggerne av Nansenskolen og religionspsykologisk forsker. Seminaret har vært arrangert i et samarbeid mellom Nansenskolen, Hamar biskop og Sykehuset Innlandet. Fra i år er også Høgskolen i Innlandet med som arrangør, og vi prøver oss med å ha seminaret kun på en dag, og denne gangen på Hamar i Høgskolens lokaler.

Schjelderupseminarets idé er å holde sammen kunnskap og erkjennelse fra vitenskap, humanisme og religion, og det vil ha relevans for folk som jobber i helsetjeneste, utdanning, kulturlivet, forvaltning, kirken osv, men vil også være av interesse for folk flest som er interessert i de temaene
som løftes fram.

Last ned program i PDF

Påmelding og betaling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *