Certification Nordic conference

(For Norwegian participants, in Norwegian)

Følgende fagforeninger har godkjent Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi, på Honne 21.-22. oktober 2019:

 • Psykologforeningen
  • Det godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Legeforeningen
  • Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Psykiatri: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning
 • Ergoterapeutene
  • Som generelt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist, eller som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse.
 • Presteforeningen
  • Godkjennes som en del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor tellende med 12 kurs timer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *