Ny studie: ‘Livsmening og mental mestring i koronakrisen’

Livsmening og mental mestring i koronakrisen er en studie der hensikten er å undersøke betydningen av mening i livet for å håndtere koronakrisen. Vi utforsker mening og meningskriser og hva slags kilder folk har til mening i livet. Dette ses i sammenheng med hvordan vi reagerer emosjonelt, hvordan vi regulerer våre følelser, samt hvordan vi forstår kronakrisen og i hvilken grad vi har tillit til sentrale myndigheter og helsetjenester.

SPØRRESKJEMA

Mer informasjon om studien finner du her.