Utlysning PhD-stipend: “Meaning in life and mental health strategies during the corona crisis”

SAS RELIGIONPSYKOLOGISK SENTER/FORSKNING
Sykehuset Innlandet HF

Heltid, 3 år.

Prosjektet har tittelen Meaning in life and mental health strategies during the corona crisis, og hensikten er å utforske betydningen av livsmening for hvordan folk gjennomlever koronapandemien. Tre meningsaspekter blir studert: Erfaringer av livet som meningsfullt, opplevelse av meningskrise og ulike kilder til mening. Disse aspektene vil bli utforsket i sammenheng med psykiske helsevariabler, følelsesbevissthet, forskjellige måter å håndtere krisesituasjonen på og konspirasjonsholdninger. Både kvalitative og kvantitative metoder benyttes gjennom tre datainnsamlinger.

Søknadsfrist: 9.11.2020

Info og søknadsskjema