Utlysning Ph.d-stipend: “Meaning in life in residents in long term care nursing homes”

Ph.d.-stipendiatet er knyttet til eldres helse, på prosjektet: «Meaning in life in residents in long term care nursing homes». Stipendiatet er en 100 prosent stilling i tre år og ledig for tiltredelse første halvdel 2021. Stillingen er tilknyttet Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Religionspsykologisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet.

Det overordnede formålet med studien er å utforske mening i livet hos sykehjemsbeboere med fast plass, undersøke mulige sammenhenger mellom helsevariabler og hvordan sykehjemspersonell reflekterer over, og legger til rette for beboere.

Søknadsfrist: 11.11.2020

Les mer om prosjektet og søk på stillingen her…