Kursgodkjenning

Nordisk konferanse i religionspsykologi 25.-26. oktober 2021 er godkjent med 12 timer som videre- og etterutdanning valgfrie kurs for leger, psykologer, sykepleiere og prester.