Godkjenning fra fagforeninger

Legeforeningen: Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Psykologforeningen: Godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

NSF: Godkjent som 12 timer meritterende i videreutdanning som klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Ergoterapiforbundet: Godkjent som generelt kurs med 12 timer til ergoterapispesialist.

Presteforeningen: Godkjent med 12 timer som del av spesialistutdanning for prester i helse- og sosialsektoren.