Utlysning Ph.d-stipend: “Meaning in life in residents in long term care nursing homes”

Ph.d.-stipendiatet er knyttet til eldres helse, på prosjektet: «Meaning in life in residents in long term care nursing homes». Stipendiatet er en 100 prosent stilling i tre år og ledig for tiltredelse første halvdel 2021. Stillingen er tilknyttet Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom og Religionspsykologisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet.

Det overordnede formålet med studien er å utforske mening i livet hos sykehjemsbeboere med fast plass, undersøke mulige sammenhenger mellom helsevariabler og hvordan sykehjemspersonell reflekterer over, og legger til rette for beboere.

Søknadsfrist: 11.11.2020

Les mer om prosjektet og søk på stillingen her…

Utlysning PhD-stipend: “Meaning in life and mental health strategies during the corona crisis”

SAS RELIGIONPSYKOLOGISK SENTER/FORSKNING
Sykehuset Innlandet HF

Heltid, 3 år.

Prosjektet har tittelen Meaning in life and mental health strategies during the corona crisis, og hensikten er å utforske betydningen av livsmening for hvordan folk gjennomlever koronapandemien. Tre meningsaspekter blir studert: Erfaringer av livet som meningsfullt, opplevelse av meningskrise og ulike kilder til mening. Disse aspektene vil bli utforsket i sammenheng med psykiske helsevariabler, følelsesbevissthet, forskjellige måter å håndtere krisesituasjonen på og konspirasjonsholdninger. Både kvalitative og kvantitative metoder benyttes gjennom tre datainnsamlinger.

Søknadsfrist: 9.11.2020

Info og søknadsskjema

Ny studie: ‘Livsmening og mental mestring i koronakrisen’

Livsmening og mental mestring i koronakrisen er en studie der hensikten er å undersøke betydningen av mening i livet for å håndtere koronakrisen. Vi utforsker mening og meningskriser og hva slags kilder folk har til mening i livet. Dette ses i sammenheng med hvordan vi reagerer emosjonelt, hvordan vi regulerer våre følelser, samt hvordan vi forstår kronakrisen og i hvilken grad vi har tillit til sentrale myndigheter og helsetjenester.

SPØRRESKJEMA

Mer informasjon om studien finner du her.

Certification Nordic conference

(For Norwegian participants, in Norwegian)

Følgende fagforeninger har godkjent Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi, på Honne 21.-22. oktober 2019:

 • Psykologforeningen
  • Det godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Legeforeningen
  • Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Psykiatri: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning
 • Ergoterapeutene
  • Som generelt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist, eller som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse.
 • Presteforeningen
  • Godkjennes som en del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor tellende med 12 kurs timer

Norwegians at the 2019 IAPR conference in Gdansk

A contingent of 13 Norwegian persons participated at the 2019 IAPR conference in Gdansk, Poland. We had a good time meeting colleagues from research networks and institutions in the field of psychology of religion from all over the world. The Norwegian participants contributed with paper and poster presentations.

Thanks to the organizers for hosting very interesting and well organized IAPR conference!

Nordic conference in psychology of religion 2019

Honne Hotel and Conference Center
Biri, Norway 21 – 22 OCT 2019

In a long row of annual conferences, we are delighted to invite you to the twelfth Nordic conference in psychology of religion. The theme of the 2019 Nordic conference  is “Affects and meaning-making – clinical and literary perspectives”

Knowledge about the significance of affects within mental health is a central issue in psychology and psychotherapy. Jon Monsen, professor at Department of Psychology at University of Oslo, is a leading researcher in this field and he will be the main speaker of the conference.

Go to conference page.