Disputas: Ane Inger Bondahl Søberg

Sykehusprest Ane Inger Bondahl Søberg disputerer 17. april for graden PhD ved MF vitenskapelige høgskole i Oslo. Avhandlingens tittel er «Eksistensielle temaer i samtaler med pasienter i selvmordsrisiko. Hvordan ivaretas eksistensielle temaer i samtaler med personer med selvmordsrisiko i spesialisthelsetjenesten – med særlig fokus på sykehuspresters rolle?» 

Det blir prøveforelesning kl 10.15 og disputas kl 12.15. Opponenter er førsteamanuensis dr. Bergljot Gjelsvik, Psykologisk Institutt, UIO og førsteamanuensis dr. Anne Austad, VID vitenskapelige høgskole. Førsteamanuensis dr. Gry Stålsett er internt medlem i vurderingskomiteen.