Nordisk konferanse 23-24 oktober 2023

Eksistensiell helse og personsentrert demensomsorg

Ny påmeldingsfrist: 1. oktober

Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg for personer med demens?

Hensikten med høstens konferanse er å

  • gi en oversikt over status når det gjelder forståelse av demens og personsentrert omsorg
  • presentere oppdatert kunnskap om ekistensielle, meningsrelaterte og åndelige perspektiver ved helse generelt og relatert til demensomsorg spesielt

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Forskningssenter for eksistensiell helse (FEH) og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), begge i Sykehuset Innlandet HF.

Målgruppe er leger, sykepleiere, psykologer, prester og andre faggrupper og forskere i feltet.

English version