Disputas: Mening i livet hos ungdom med utviklingstraumer

Kjersti Olstad forsvarer sin PhD-avhandling “Mening i livet hos ungdom med utviklingstraumer. En kvalitativ studie av mening i livet som erfaring og som tema i terapi”.

6. desember 2023 kl 10.15 – 15.00
MF vitenskapelige høyskole, Aud. 1

Ler mer om disputasen på MF sine nettsider her.