Nordisk konferanse i eksistensiell helse: Eksistensiell helse og personsentrert demensomsorg

Program

Mandag 23. oktober

10.00     Åpning: Lars Danbolt

10.15-11.00 Hva er demens? Status, oversikt over feltet. Sverre Bergh

11.15-12.00 Hva er personsentrert omsorg for personer med demens. Anne Marie Mork Rokstad

12.00-13.15 Lunsj

13.15-14.45 An existential perspective on health: meaning in life and suffering. Tatjana Schnell

15.00-15.45 Meaning and identity in dementia care, multi-cultural perspectives. Peter Kevern

15.45-16.15 Kaffepause

16.15-17.00 Panelsamtale med innlederne. Ledet av Knut Hestad.

17.00-17.30 Poster – introduksjoner

19.00    Middag

20.30    Dylan og Demens. Kulturkveld med Oddgeir Synnes.
Dikt fra kreativ skriving med personer med demens knyttet sammen med Dylans musikk

Tirsdag 24. oktober

09.00-09.45 Existential themes and spirituality of people with late-stage dementia. Peter Kevern

10.00-11.00 Å være skapt av Gud: Hva skal vi gjøre med det? Eksistensielle perspektiver på å leve med demens i lys av kristen antropologi og pårørendes erfaringer. Panagiotis Pavlos og Sidsel Hammer

11.15-12.00 Hvordan kommunisere med personer med demens om eksistensielle temaer? Tre innspill.

11.15-11.30 Eksempler fra forskning i sykehus, alvorlig demens. Tor-Arne Isene

11.30-11.45 Eksempler fra sykehjem. Silje Nylund og Ingvild H Feiring

11.45-12.00 KFI (Kulturformuleringsintervjuet), klinisk personsentrert verktøy. Sigrid Helene K. Haug

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Workshops: Eksistensiell helse i personsentrert demensomsorg. Hvordan kan vi bidra til det?

  • How can existential health be important for care-givers in dementia care? (Held in English) Peter Kevern og Hans Stifoss-Hanssen
  • Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg i sykehjem? Bjørn Lichtwarck og Anne Marie Mork Rokstad
  • Har eksistensiell helse betydning for tilretteleggelse av god demensomsorg i multikulturelle sammenhenger? Önver Cetrez og Sigrid Helene K Haug

14.00-14.45 Utblikk fra konferansen: Hvordan kan eksistensiell helse bidra til personsentrert omsorg for personer med demens? Irene Røen og Sverre Bergh 14.45     Avslutning. Lars Danbolt