Program

Nordisk konferanse i eksistensiell helse 2022

Tema: Climate Psychology, existential Health, and Sustainable Future

Invitasjon og program i PDF

Mandag 24. oktober
Klimapsykologi, implikasjoner for klinisk praksis

10.00     Velkommen
Lars J. Danbolt, leder Forskningssenter for eksistensiell helse.
Lars Lien, styreleder Norsk Psykiatrisk Forening.
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet.

10.30     Gry Stålsett: Hva er klimapsykologi? Implikasjoner for klinisk praksis

11.30     Mickey Gjerris: How to maintain your sanity while witnessing an Ecocide?

12.15     Lunch

13.30     Mickey Gjerris, forts.

14.30     Marion Grau: Hvordan takle klimasorg? Om ritualisering, felleskap, teologi, og aktivisme

15.30     Posterpresentasjoner / kaffe

16.00     Walk and talk

17.00     Panel med forelesere (Gry Stålsett, moderator)

19.00     Middag

20.30     Cultural program Matti Aikio

Tirsdag 25. oktober
Human – Nature: Research Perspectives

9.00       Tatjana Schnell: Introduction to the day

9.15       Ivo Jirasek: Spiritual experiences of nature: substitution, functional equivalent, or modus of religion?

10.15     David Thurfjell: The sacralisation of nature and its consequences for sustainable living

11.15     Panel: both speakers respond to each other, then questions from the audience

12.00     Lunch

13.15     Thea Gregersen: Living with climate change: beliefs, emotions and actions.

14.15   Conclusions and closing