Nordisk konferanse i eksistensiell helse 2022

Siste påmeldingsfrist 9 oktober!

Årets tema: Climate Psychology, existential Health, and Sustainable Future

Årets nordiske konferanse i eksistensiell helse / religionspsykologi er viet eksistensielle sider ved klimautfordringene under temaet Climate Psychology, Existential Health and Sustainable Future. Konferansen går over to dager og vi adresserer både kliniske og forskningsmessige aspekter.
Spørsmål vi vil løfte fram på konferansen er hvordan vi psykisk og eksistensielt forholder oss til en global økokrise. Hvilken rolle spiller religion og ideelle fellesskap? Endres vårt forhold til naturen? Skjer det en sakralisering av natur, og hvilken rolle spiller det eventuelt for bærekraftige måter å leve på? Skaper klimatrusselen former for sorg – der vi opplever at vi taper noe av det stabile og trygge i tilværelsen og må leve med større grad av eksistensiell utrygghet?

Konferansen gir også rom for nye inputs av faglig og eksistensiell art, god samtaler og kulturopplevelser. VI er stolte av å ha med den samiske multikunstneren Matti Aikio, som vil bidra mandag kveld. Velkommen til konferanse i oktober!

English intro

Dato: 24. – 25. oktober 2022
Sted: Honne hotell og konferansesenter, Biri

Program

Foredragsholdere/Speakers

Påmelding/Registration
Påmeldingsfrist: 5. oktober 9. oktober

Poster presentasjon/Poster session
Frist for innsending/Submission deadline: 20. september