Nordisk konferanse: Eksistensiell helse og personsentrert demensomsorg

Programmet for Nordisk konferanse i eksistensiell helse 23 – 24 oktober på Honne konferansehotell på Biri er klart.

Hensikten med høstens konferanse er å

  • gi en oversikt over status når det gjelder forståelse av demens og personsentrert omsorg
  • presentere oppdatert kunnskap om ekistensielle, meningsrelaterte og åndelige perspektiver ved helse generelt og relatert til demensomsorg spesielt

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Forskningssenter for eksistensiell helse (FEH) og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), begge i Sykehuset Innlandet HF.