Sluttseminar PhD prosjekt “Meaning in life in severe dementia”

Sluttseminar for PhD-kandidat Tor-Arne Isene
Når: 28. november 2023 kl 12.30.
Hvor: Forskningssenter for Eksistensiell Helse, bygg 16, SI Sanderud.

Program:
Seminaret begynner kl 12.30 (Wraps til lunsj fra 11.30)

  • Isene presenterer prosjektet
  • Førsteamanuensis Kirsten Tornøe, institutt for sykepleie VID, går gjennom prosjektet i samtale med Isene.
  • Etterpå er det åpent for de tilstedeværende å delta i samtalen, og Isene foretar en oppsummering.

Sluttseminaret strømmes på Zoom

De som ønsker tilsendt dokumenter fra avhandlingen kan kontakte
tor-arne.isene@sykehuset-innlandet.no